معنی و ترجمه کلمه گذاشت و برداشت به انگلیسی گذاشت و برداشت یعنی چه

گذاشت و برداشت

handling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها