معنی و ترجمه کلمه گذراندن به انگلیسی گذراندن یعنی چه

گذراندن

avert
fare
get on
outwear
pass
survive
while

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها