معنی و ترجمه کلمه گذران به انگلیسی گذران یعنی چه

گذران

maintenance
subsistence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها