معنی و ترجمه کلمه گذرایى به انگلیسی گذرایى یعنی چه

گذرایى

admitance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها