معنی و ترجمه کلمه گذرا به انگلیسی گذرا یعنی چه

گذرا

transient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها