معنی و ترجمه کلمه گذرپذیر به انگلیسی گذرپذیر یعنی چه

گذرپذیر

passable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها