معنی و ترجمه کلمه گذرگاه سریع به انگلیسی گذرگاه سریع یعنی چه

گذرگاه سریع

high speed bus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها