معنی و ترجمه کلمه گذرگاه طاقدار به انگلیسی گذرگاه طاقدار یعنی چه

گذرگاه طاقدار

arcade
archway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها