معنی و ترجمه کلمه گذر سرپوشیده به انگلیسی گذر سرپوشیده یعنی چه

گذر سرپوشیده

archway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها