معنی و ترجمه کلمه گذشتن از به انگلیسی گذشتن از یعنی چه

گذشتن از

forbear
overpass
traverse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها