معنی و ترجمه کلمه گذشته از این به انگلیسی گذشته از این یعنی چه

گذشته از این

adside from
also
besides
furthermore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها