معنی و ترجمه کلمه گذشته از به انگلیسی گذشته از یعنی چه

گذشته از

aside
past

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها