معنی و ترجمه کلمه گذشته بعید به انگلیسی گذشته بعید یعنی چه

گذشته بعید

past perfect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها