معنی و ترجمه کلمه گذشته ها به انگلیسی گذشته ها یعنی چه

گذشته ها

by gone
bygone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها