معنی و ترجمه کلمه گذشت زمان به انگلیسی گذشت زمان یعنی چه

گذشت زمان

lapse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها