معنی و ترجمه کلمه گراز آدم پرخور یا حریص به انگلیسی گراز آدم پرخور یا حریص یعنی چه

گراز آدم پرخور یا حریص

swine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها