معنی و ترجمه کلمه گراف مستوى به انگلیسی گراف مستوى یعنی چه

گراف مستوى

planar graph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها