معنی و ترجمه کلمه گرامى داشتن به انگلیسی گرامى داشتن یعنی چه

گرامى داشتن

cherish
entertain
treasure
value

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها