معنی و ترجمه کلمه گرانرو به انگلیسی گرانرو یعنی چه

گرانرو

chronic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها