معنی و ترجمه کلمه گران بار شدن به انگلیسی گران بار شدن یعنی چه

گران بار شدن

overburden


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها