معنی و ترجمه کلمه گراور سازى از روى شیشه عکاسى به انگلیسی گراور سازى از روى شیشه عکاسى یعنی چه

گراور سازى از روى شیشه عکاسى

photogravure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها