معنی و ترجمه کلمه گراور سازى با خطوط کوتاه و بلند به انگلیسی گراور سازى با خطوط کوتاه و بلند یعنی چه

گراور سازى با خطوط کوتاه و بلند

line engraving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها