معنی و ترجمه کلمه گراور سازى برقى به انگلیسی گراور سازى برقى یعنی چه

گراور سازى برقى

electrotype

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها