معنی و ترجمه کلمه گراور سازى به وسیله عکاسى به انگلیسی گراور سازى به وسیله عکاسى یعنی چه

گراور سازى به وسیله عکاسى

photoengraving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها