معنی و ترجمه کلمه گراور سازى به وسیله نور بر روى صفحه حساس به انگلیسی گراور سازى به وسیله نور بر روى صفحه حساس یعنی چه

گراور سازى به وسیله نور بر روى صفحه حساس

heliogravure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها