معنی و ترجمه کلمه گراور سازى روى فلز روى به انگلیسی گراور سازى روى فلز روى یعنی چه

گراور سازى روى فلز روى

zincography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها