معنی و ترجمه کلمه گراور سازى روى چوب به انگلیسی گراور سازى روى چوب یعنی چه

گراور سازى روى چوب

wood engraving

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها