معنی و ترجمه کلمه گراور سازى به انگلیسی گراور سازى یعنی چه

گراور سازى

stylography
woodcut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها