معنی و ترجمه کلمه گرایش بسادگى و بى آلایشى به انگلیسی گرایش بسادگى و بى آلایشى یعنی چه

گرایش بسادگى و بى آلایشى

simplism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها