معنی و ترجمه کلمه گرایش شیمیایى به انگلیسی گرایش شیمیایى یعنی چه

گرایش شیمیایى

chemotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها