معنی و ترجمه کلمه گرایش مجدد به انگلیسی گرایش مجدد یعنی چه

گرایش مجدد

reconversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها