معنی و ترجمه کلمه گرجستانى به انگلیسی گرجستانى یعنی چه

گرجستانى

georgian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها