معنی و ترجمه کلمه گرداب دریا به انگلیسی گرداب دریا یعنی چه

گرداب دریا

sea purse
seapuss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها