معنی و ترجمه کلمه گرداب به انگلیسی گرداب یعنی چه

گرداب

gourd
gulf
tourbillion
tourbillon
vortex
waterspout
whirlpool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها