معنی و ترجمه کلمه گردار به انگلیسی گردار یعنی چه

گردار

scabby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها