معنی و ترجمه کلمه گردانیدن به انگلیسی گردانیدن یعنی چه

گردانیدن

avert
wield


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها