معنی و ترجمه کلمه گردانیدن به انگلیسی گردانیدن یعنی چه

گردانیدن

avert
wield

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها