معنی و ترجمه کلمه گردان به انگلیسی گردان یعنی چه

گردان

battalion
versatile
winch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها