معنی و ترجمه کلمه گردبادى به انگلیسی گردبادى یعنی چه

گردبادى

awhirl
tornadic
vortex
vorticose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها