معنی و ترجمه کلمه گردباد هوایى به انگلیسی گردباد هوایى یعنی چه

گردباد هوایى

anticyclone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها