معنی و ترجمه کلمه گردشى به انگلیسی گردشى یعنی چه

گردشى

ambulatory
circulatory
cyclical
rotatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها