معنی و ترجمه کلمه گردشگاه به انگلیسی گردشگاه یعنی چه

گردشگاه

espianade
esplanade
park
promenade
purlieus
walk
walkway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها