معنی و ترجمه کلمه گردش اطلاعات به انگلیسی گردش اطلاعات یعنی چه

گردش اطلاعات

flow of information
information flow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها