معنی و ترجمه کلمه گردش به دور به انگلیسی گردش به دور یعنی چه

گردش به دور

rotation
rotational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها