معنی و ترجمه کلمه گردش به طرف قطب راست به انگلیسی گردش به طرف قطب راست یعنی چه

گردش به طرف قطب راست

dextrorotation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها