معنی و ترجمه کلمه گردش بین به انگلیسی گردش بین یعنی چه

گردش بین

gyroscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها