معنی و ترجمه کلمه گردش داده ها به انگلیسی گردش داده ها یعنی چه

گردش داده ها

data flow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها