معنی و ترجمه کلمه گردش دایره به انگلیسی گردش دایره یعنی چه

گردش دایره

gyre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها