معنی و ترجمه کلمه گردش دسته جمعى به انگلیسی گردش دسته جمعى یعنی چه

گردش دسته جمعى

picnic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها