معنی و ترجمه کلمه گردش نما به انگلیسی گردش نما یعنی چه

گردش نما

gyroscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها