معنی و ترجمه کلمه گردش و سور که هزینه آن را به صورت دانگى بدهند به انگلیسی گردش و سور که هزینه آن را به صورت دانگى بدهند یعنی چه

گردش و سور که هزینه آن را به صورت دانگى بدهند

junketing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها